Survey POL

Komunikacja w obszarze zdrowia - definicja

Definicja: Termin “komunikacja w obszarze zdrowia” obejmuje badanie oraz stosowanie strategii komunikacyjnych w celu informowania pojedynczych osób oraz społeczności o tematach związanych ze zdrowiem, a także w celu wywierania wpływu na podejmowane przez nich decyzje, aby umacniać zdrowie. Termin ten, który łączy obszary komunikacji i zdrowia, jest w ostatnim czasie coraz silniej identyfikowany jako niezbędny element w dążeniu do polepszenia zdrowia jednostek oraz zdrowia publicznego. Komunikacja w obszarze zdrowia może pozytywnie przyczynić się do różnych aspektów profilaktyki chorób i promocji zdrowia, jest istotna w takich obszarach, jak (1) relacje między lekarzem a pacjentem, (2) poszukiwanie, dostępność i wykorzystanie informacji na tematy związane ze zdrowiem, (3) stosowanie się do zaleceń lekarskich przez pacjentów, (4) budowanie treści informacji i kampanii na tematy związane ze zdrowiem publicznym, (5) rozpowszechnianie informacji na temat ryzyka zdrowotnego na poziomie jednostki i populacji, (6) obraz zdrowia w mediach i kulturze, (7) edukacja konsumentów na temat tego, jak korzystać z dostępu do systemów ochrony zdrowia i zdrowia publicznego, oraz (8) rozwój programów teleinformatycznych w obszarze zdrowia (Healthy People 2010)

Dla celów realizacji projektu H-Com niniejszy kwestionariusz jest skoncentrowany głównie na aspektach związanych z relacjami pomiędzy pracownikiem medycznym a pacjentem.

Αποστέλλεται